V lone prírody
A LEN NA SKOK DO MESTA.

Lokalita

Projekt KUKURICA sa nachádza v malebnej obci Lovča uprostred nádhernej náruče hôr Žiarskej kotliny. Od najbližšieho mesta Žiar nad Hronom je vzdialená 3 km. Prekrásna krajinná scenéria a výhľad na okolité Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy a pohorie Vtáčnik sa stane srdcovou záležitosťou pre nejedného milovníka turistiky či horskej cyklistiky.

Obec Lovča a blízke okolie ponúka pre svojich rezidentov nielen turistické zážitky, ale aj bohaté kultúrne a historické vyžitie. Táto lokalita je ideálna pre tých, ktorí si chcú dať pauzu od ruchu veľkomesta a nechať sa očariť vidieckym spôsobom života.

Moderný ráz obce Lovča dotvára najmä veľký rozostup medzi domami a široké verejné priestranstvo. Obec Lovča má 700 obyvateľov. Ak teda preferujete dostatok súkromia, pokoj a viac komornejšiu atmosféru, tak projekt KUKURICA je pre vás ten ideálny.

Obec Lovča disponuje komplexným občianskym vybavením. V blízkosti sa nachádza obecný úrad, pošta, materská škola, prvý stupeň základnej školy a potraviny Cooop Jednota.

Ideálna poloha projektu KUKURICA ponúka bezproblémové napojenie na autobusovú hromadnú dopravu. Autobusová zastávka MHD sa nachádza vo vzdialenosti len pár desiatok metrov.

Kvalita poskytovaných služieb

Projekt KUKURICA bude v obci Lovča architektonicky jedinečným vďaka spojeniu komfortu, vidieckeho štýlu a prvkov modernej doby. Garanciou profesionality a tej najvyššej kvality poskytovaných služieb je skúsený a odborný tím ľudí, ktorí sa v stavebnej oblasti pohybujú už dlhé roky a za sebou majú mnoho úspešných projektov.

Cenová
dostupnosť

Úspech projektu závisí od jednotlivých detailov, ktoré vytvárajú celok. Jedným z nich je aj cenová dostupnosť. Projekt KUKURICA vďaka modernému vzhľadu a cenovej dostupnosti, predstavuje ideálne bývanie pre mladé rodiny.

Ľudský
prístup

Kombinácia profesionality a ľudského prístupu je síce vzácna, no nie je nemožná. Ľudský prístup tak predstavuje jeden z pilierov úspešných stavebných projektov. Projekt KUKURICA v obci Lovča, ktorý spája profesionalitu, estetickosť a ľudský prístup, je toho dôkazom.

Pozemky

S J Z V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 12 11 710 m 2 702 m 2 722 m 2 737 m 2 687 m 2 678 m 2 675 m 2 702 m 2 638 m 2 621 m 2 569 m 2 573 m 2 737 m 2 813 m 2 808 m 2
 • Číslo parcely:19/12
 • Výmera v m2:710
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/13
 • Výmera v m2:702
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/14
 • Výmera v m2:722
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/15
 • Výmera v m2:737
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/16
 • Výmera v m2:687
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/17
 • Výmera v m2:678
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/18
 • Výmera v m2:675
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/19
 • Výmera v m2:702
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predané
 • Číslo parcely:19/20
 • Výmera v m2:638
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Predaný
 • Číslo parcely:19/21
 • Výmera v m2:621
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Cena:59 990€
 • Číslo parcely:19/22
 • Výmera v m2:808
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Cena:64 990€
 • Číslo parcely:19/23
 • Výmera v m2:813
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Cena:64 990€
 • Číslo parcely:19/24
 • Výmera v m2:569
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Rezervované
 • Číslo parcely:19/25
 • Výmera v m2:573
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Rezervované
 • Číslo parcely:19/26
 • Výmera v m2:737
 • Inžinierske siete:na pozemku
 • Príjazd:asfaltová cesta
 • Typ pozemku:rovinatý
 • Cena:64 990€

Projekt

Projekt KUKURICA je výnimočný najmä z hľadiska lokalizácie v centrálnej časti obce Lovča s možnosťou výstavby rodinných domov. Územie stavebnej lokality má tvar nepravidelného lichobežníka. Projekt obsahuje celkovo 14 parciel určených na výstavbu samostatne stojacich rodinných domov. V území sú navrhnuté aj funkčné plochy verejnej a súkromnej zelene (predzáhradky, zeleň záhrad a dvorov, živé ploty).

Pozemky s výmerou od 642 m2 sú navrhnuté tak, aby každý obyvateľ projektu mal dostatočný pocit súkromia s minimálnym počtom priamych susedov. Daná lokalita sa z dôvodu obmedzení nemá možnosť rozšíriť. Veľkou výhodou je priame napojenie na hlavnú cestu, pričom prístupová cesta do IBV nie je priechodná a je riešená ako slepá ulica. Z tohto dôvodu je daná lokalita aj ideálnym riešením pre zachovanie pocitu bezpečia.

Inžinierske siete

Projekt výstavby rodinných domov KUKURICA obsahuje osadenie prípojok inžinierskych sietí na pozemku každého rodinného domu. V priestoroch IBV bude vybudovaná asfaltová komunikácia.

Každý pozemok bude disponovať samostatnou prípojkou na:
• STL plynovod
• dažďovú kanalizáciu
• splaškovú kanalizáciu
• verejný vodovod
• elektrickú sieť

Obec Lovča v súčasnosti nemá vodovod. Momentálne sa pripravujú podklady na jeho vybudovanie. Plánované práce na výstavbu verejného vodovodu by sa mali začať v roku 2019. Do obdobia, kým sa zrealizuje verejný vodovod, budú na jednotlivých pozemkoch realizované studne s neobmedzeným zdrojom pitnej vody.

Rozmery pozemkov (pdf)

Zdrojom zemného plynu pre lokalitu IBV bude jestvujúci STL plynovod, ktorý bude danú lokalitu zásobovať zemným plynom. Zemný plyn bude slúžiť na vykurovanie, prípravu TÚV a z časti na varenie.

Rozvod ani jednotlivé prípojky slaboprúdu nie sú predmetom riešenia tohto projektu. Napojenie na telekomunikačné verejné vedenie je v réžii prevádzkovateľa telekomunikačných služieb

Priestor IBV bude osvetlený existujúcim verejným osvetlením.Inžinierske siete(pdf)

Samostatné vodovodné prípojky V1 – V14 a vodovodné šachty s vodomermi a napojenie na splaškovú kanalizáciu pre každý rodinný dom.

Prípojka na STL plynovod s meradlom zemného plynu na každom pozemku. Vykurovanie a príprava TÚV bude plynovými závesnými kotlami s uzavretou spaľovacou komorou.

Elektrické prípojky pre rodinné domy a napojenie nových odberných miest do elektromerových skríň umiestnených na hraniciach parciel.